Bulgarian English Russian
  • Prev
  • Услуги

Качество

Международните стандарти JCI, установени в болниците на МЕДИКАНА , са приети за златни стандарти в областта на здравеопазването в целия свят.

КИБЕРНОЖ- ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ТУМОРИ

КИБЕРНОЖ е първата и единствена роботизирана радиохирургична система в света, програмирана да лекува рак с прецизност и точност до милиметри.

Радиохирургичен способ, обезпечаващ лечението на рака в най-трудно достъпните места.

Системата Кибернож , използвайки радиационните лъчи и фокусирайки ги с високи дози, лекува раковите тъкани в мозъка и организма. Нормалните тъкани в максимална степен се предпазват от радиационни въздействия. Въпреки, че наименованието ни напомня за скалпели и хирургични операции, в Роботизираната Радиохирургична Система CyberKnife няма рязане. За много болни лечението КИБЕРНОЖ предлага оперативна алтернатива за лечение на доброкачествени и злокачествени тумори. Системата КИБЕРНОЖ се състои от радиационно устройство наречено линеен ускорител, монтирано върху роботизирана ръка. Посредством гъвкавостта на роботизираната ръка, системата КИБЕРНОЖ може да приложи радиохирургия за туморите, разположени в която и да е част на организма, в това число на мозъка, главата и шията, гръбначния стълб, белите дробове, простатата, черния дроб, панкреаса,  при рак на гърдата и други меки тъкани. Системата КИБЕРНОЖ използва софтуер, подобрен за регулиране на радиационните лъчи, а също така и усъвършенствана техника на сканиране и проследяване на тумора, за да осъществи възможно най-прецизното лечение. Системата за проследяване, която се използва само в системата Кибернож елиминира необходимостта от използване на техники, които въздействат отрицателно на комфорта на пациента като задължителното завинтване на главата на пациента в рамка, обезпечаваща стабилност или ограничаване на дишането с цел понижаване на движенията на тумора, използвани при другите радиохирургични апарати.

Посредством системата Кибернож може да се осъществи лечение за един до пет дена , вместо конвенционалната лъчетерапия, която продължава 5-7 седмици. В същото време осигурява възможност за лечение на болните, които не с подходящи за хирургични интервенции.

ПРЕДИМСТВА НА РАДИОХИРУРГИЧНАТА СИСТЕМА КИБЕРНОЖ:

БЕЗБОЛЕЗНЕНА

НЕ Е ИНВАЗИВНА

НЕ Е НЕОБХОДИМА АНЕСТЕЗИЯ

НЕ Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ ЛЕЖИ В БОЛНИЦА

НЕНАДМИНАТАТА ТОЧНОСТ ПРЕДПАЗВА ЗДРАВИТЕ ТЪКАНИ И ОРГАНИ ОКОЛО ТУМОРА

ПАЦИЕНТИТЕ МОГАТ ДА СЕ ВЪРНАТ ВЕДНАГА КЪМ РУТИННИЯ СИ НАЧИН НА ЖИВОТ

НЯМА НУЖДА ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ИНВАЗИВНА РАМКА ЗА ГЛАВАТА И ТЯЛОТО ЗА ОБЕЗДВИЖВАНЕ

НЯМА НУЖДА ДА СЕ ЗАДЪРЖА ДИШАНЕТО

В Радиохирургичния център КИБЕРНОЖ на МЕДИКАНА, се намира готов високоспециализиран екип от радиационни физици, техници и медицински персонал заедно със специалиста по радиационна онкология Проф. д-р Каан Ойсул и специалиста по неврохирургия Проф. д-р Саит Ширин, които със своя висок професионализъм са в услуга на пациентите на МЕДИКАНА.

ОНКОЛОГИЯ

Център за лечение на рак и ракови тумори МЕДИКАНА
Увеличава се процентът на ранно откриване на чумата на нашето време – рак, в света  всеки ден. Лечението на рака и лечението на раковите тумори  е направление, което изисква едновременното сътрудничество на лекарите от много специалности. По време на лечението на рака, лекарите работят заедно и интердисциплинарно с радиационна онкология и медицинска онкология. В момента на поставяне на диагнозата е важно от катедрата по патология окончателното потвърждение на диагнозата и проследяване на резултатите от лечението от катедрата по радиология и нуклеарна медицина.
При повечето пациенти с рак , първото лечение е оперативното отстраняване на раковия тумор. Тази дейност осигурява лечението на заболяването, и потвърдено от  по-ранната диагноза. В лечението на рак, в съответствие с местоположението на болестта, се използват  различни области от хирургията. Първата медицинска интервенция, извършена от специалисти по обща хирургия, ортопедия, очна хирургия и хирургия на носа и гърлото, гинекологични или хирургия на гърдата, както и специалист по  урология. След операцията лечението продължава в специализирана медицинска онкология и радиационна онкология.
Медицинската онкология е клон на медицинската наука, лечение на рак с медикаменти. Медицинска онкология, от една страна третира  пациентите с рак с лекарства (химиотерапия), и от друга страна цели за справяне с вътрешните проблеми на пациенти (инфекции, бъбречна недостатъчност, сърдечна недостатъчност, недохранване и др.).
При радиационна онкология устройства работят с рентгенови лъчи. Това се прави като метод за прочистване след  хирургическата интервенция от останали ракови клетки, както и за унищожаването на раковите заболявания чрез излагане на радиация при пациенти,  при които оперативната намеса  е противопоказана.
Силно усъвършенстваните медицински технологии
Благодарение на високо технологичната радиационна онкология , се задържат определени ракови тъкани на ранен етап, преди да достигнат определен размер, както и директно лечение на болните тъкани.
С тези устройства успешно са лекувани  рак на гърдата, тумор  на главата и шията, рак на белия дроб, както и лечение на повърхностни и дълбоки ракови тумори в други органи на човека.
В допълнение, с помощта на инструменти, с които могат директно да се идентифицират болната тъкан се достига до:
• Първо диагностика и стадиране на рак
• Определяне  сферата на дистрибуцията
• Разчетите за лечение и възприятие на тялото
• Определяне на плътността на живи ракови клетки, които ще бъдат подложени на  лечение
• Планиране на правилния ред на лечението на пациента
• Използването на устройства за всички болни от рак и комфорт за пациента на най-високо ниво.
Радиотерапия
Лъчетерапия означава унищожаване или  спиране  размножаването на раковите клетки от радиация с висока честота. Това е със същият ефект, като  оперативна намеса или химиотерапия за лечение на рак  и може да се направи  индивидуално, така и преди операцията или след операция или заедно  с химиотерапия. Формата на лечение зависи от много важни фактори, като възрастта, общото състояние на пациента, вида, стадий на рак и се определя от местоположението му. Взима се  решение за такова лечение в началото на съвместното разглеждане на пациента от специалисти в различни области на медицината, и всеки пациент се разглежда индивидуално. Следователно, дори ако пациентите са болни от един и същи вид рак, планиране на лечението се извършва индивидуално за всеки пациент. Лъчевата терапията е различна от химиотерапията, поради факта че радиацията унищожава раковите клетки само в облъчената област на тялото и предотвратява или свежда до минимум риска от повторна поява в облъчената зона. Химиотерапията е форма на лечение, по време на която се инжектират  през вена лекарства за лечение на рак, лекарството се разпространява  в цялото тяло за да се гарантира унищожаването на раковите клетки в кръвта и тъканите.

Радиационна онкология. Позитронно-емисионна компютърна томография
Радиационната онкология разполага  с инструменти, които позволяват триизмерна по форма радиотерапия с интензитет и контрол на лъчите. Тези устройства са най-новите технологии , които  осигуряват пълното унищожаване на раковите клетки и, следователно  се намалява до минимум риска от повторно развитие . Възможно е да се използва лечение, както за повърхностни тумори , така и тумори на други места. В същото време, устройството може да облъчва  цялото тяло, както и части от тялото на пациента. По-специално в трансплантацията на костен мозък и тумори на лимфната тъкан изискват лъчева терапия на цялото тялото. В катедрата по радиационна онкология като ръководно  устройство за планиране на лъчетерапия на болни от рак пациенти се използва устройство на позитронна емисионна томография PET-CT, като чрез него се третират  само живите ракови клетки чрез  радиационен  ефект. При прилагането на този метод се определя  дори най-малката тъкан, съдържаща туморни клетки  , а след това  на тумора се въздейства чрез  лъчетерапия. В резултат на това се увеличава процентът на контрол и се увеличава живота на пациента. PET-CT позитронно-емисионна томография има важно място в диагностиката и лечението на рак на ранен етап. PET-CT карта на тялото на метаболизма на молекулно ниво, дава възможност  да се определят огнищата на рак, дори и в райони с размера на милиметър.
PET /СT е метод за регистрация на триизмерен образ показва кръвната картина, обмяната на веществата и жизнеността на тъканите. PET-CT е система, която се създава чрез комбиниране на позитронна емисионна томография с компютърна томография.
PET-CT устройство все повече се използва за пациенти с рак и може да бъде безопасно използвано за всички пациенти, отчитайки техния комфорт на всички етапи за ранна диагностика, постановка, определяне сферата на дистрибуцията, оценка на възприемането на лечението и на етапа за определяне на интензивността на живи ракови клетки които трябва да бъдат засегнати, което е съществено  за правилното планиране на лечението.
Основните области на използването на PET-CT

• Диагностика на рак на ранен етап и етапа на анализ
• Идентифициране на ползите от планираното лечение
• Най-ефективното лечение на раков участък
• Намаляване на нежелани реакции по време на лечението
• Проследяване на повторение на мястото на лечение и защита на пациента от ненужна химиотерапия
• Идентифициране на жизнеността на сърдечния мускул при пациенти със сърдечни заболявания
• Идентифициране на възможностите за хирургия при пациенти, които се нуждаят от сърдечно-съдови байпас или стент
• Идентифициране на спешността на хирургична интервенция при пациенти с епилепсия
• Ранното диагностициране на болестта на Алцхаймер.
Брахитерапия
В тази модерна област на радиационната онкология е триизмерна Conformal брахитерапия. С набор от източници на пациента и специални устройства се получава изображение на дисплея на арматурното CT, които са прехвърлени на системата за планиране. С този тест се извършва корекция  за вида на лечението и ако има грешка, тя може да бъде коригирана преди започване на лечението. Лечението на пациента започва след триизмерен образ и необходимите изчисления. Тази система предотвратява риска от подхлъзване при определяне на местоположението и големината на тумора.

bg