Bulgarian English Russian
  • Prev
  • Услуги

Качество

Международните стандарти JCI, установени в болниците на МЕДИКАНА , са приети за златни стандарти в областта на здравеопазването в целия свят.

                                 MEDICANA HEALTH GROUP

 

Здравна Група Медикана е сред водещите медицински центрове и частни здравни заведения в Турция, в пълно съответствие с международните стандарти.За постигане и поддържане качеството на медицинските услуги, непрекъснато се адаптира към технологични промени, нововъведения в областта на инфраструктурата и работи с изграден екип от специалисти. Медикана е сред водещите в света по частни здравни инвестиции.Със своите 7 болници с общо предназначение и 2 дентални болници, покриват високите стандарти в здравеопазването 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата.

Покривайки международните стандарти за качество Joint Commission International/JCI/,болниците от холдинга предоставят здравни услуги на световно ниво.

bg